Δωρεές - Χορηγίες

ΛOΓAPIAΣMOΣ ΦIΛAPMONIKHΣ ΔIKAIOYXOΣ: ΦIΛAPMONIKH ENΩΣIΣ KEPKYPAΣ O KAΠOΔIΣTPIAΣ 

IBAN: GR9001406810681002002012574 

ALPHA BANK

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Corfu Philarmonic - 17/06/2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~